California.no oversetting og undertekster

Jeff McLean - oversetter and subtitler
Jeffrey Lee McLean 
Freelance Subtitler
jeffmclean61@gmail.com 
mobile: +47 97068116
Medlem i American Translators Association og 
NAViO - Norsk audiovisuell oversetterforening

Film & TV manus-oversetter og spesialist på NO-EN og EN-EN underteksting! 

– NO>EN teksting av film og video der kunden forsyner meg med norsk transkripsjon/manus
– NO-NO og EN-EN teksting kan også tilbys, der vi samarbeider om kvalitetssikring
– Bruk av EZTitles 6 sikrer levering av undertekster av høy teknisk kvalitet og ekstrem presisjon
– korrektur, redigering, og språkvask av eksisterende undertekster
– levering av undertekster i alle formatter, inkl. PAC, RTF, SRT, STL, VTT, TXT…
– oppretting og synk av dialoglister til både norsk, engelsk og samisk dialog i RTF eller XLS format
– oversetting og språkvask av film-/TV-manus, screenplay, m.m. i Final Draft 12 og MMSW
– språkvask & kvalitetssikring av eksisterende engelske tekster
– diktat via Skype “live voice chat”
– oversetting av alle slags innhold og emner
– transkribering av engelsk og norsk fra lyd- og videoopptak (transkripsjon)
– formidling av oversetting mellom alle språkpar

Ingen oppdrag er for små og hastelevering er ingen problem!

Jeffrey L. McLean

University of California Irvine
BA Linguistics
BA French

Leave a Reply